Bob Ross

Bob Norman Ross (d. 29 Ekim 1942, Daytona Sahili, Florida, ABD – ö. 4 Temmuz 1995, Yeni Smyrna Sahili, Florida, ABD), Amerika Birleşik Devletleri'nden ressam ve televizyoncu. Bob Ross, yarım saat içinde doğa resimleri yaptığı, uzun yıllar devam eden Resim Sevinci programıyla tanınmıştır. Özgün adı "The Joy of Painting" olan bu program, Türkiye'de de TRT 2'de yayınlanmıştır. Ressam, yakalandığı lenf bezi kanseri nedeniyle, 1995'te hayatını kaybetmiştir. Hazırladığı televizyon programları hâlâ dünya... Continue Reading →

Reklamlar

EKOLOJİK KAVRAMLAR

Ekoloji Yunanca ev manasına gelen  “oikos”  ve bilim manasına gelen “logos” kelimelerinden türeyen ekoloji terimi ilk kez Alman Ernest Haeckel tarafından kullanılmıştır. Ekoloji; canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji canlıların yaşama yerlerini; çevrelerini oluşturan; hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar gibi canlı grupları ile iklim, toprak gibi cansız faktörler arasındaki ilişkiyi inceler. Ekolojinin bilim dalı... Continue Reading →

“Ya da” Ayrı Yazılır

Hayatta bazı şeyler vardır unutulmaz, izleri derinlere kazınmıştır çünkü. 6. Sınıf Türkçe dersinde öğrendiğim "ya da" bağlacının yazılış şekli de bunlardan biri. Türkçe öğretmenimiz Tahsin Durdu(mekanı cennet olsun) bir cümle yazdırdı ve herkesin kalemleri bırakmasını istedi. Öğretmenimiz bir taraftan defterleri kontrol ediyor, bir taraftan öğrencileri tahtaya çıkarıyordu. Kontrol bittiğinde oturan ve aferin alan çok az... Continue Reading →

KUANTUM ÖĞRENME

GİRİŞ Bilgideki değişim ve artışın baş döndürücü bir hıza ulaştığı günümüz bilgi çağında, eğitim sistemimizin temel amacı, öğrenenlere mevcut bilgileri aktarmaktan çok, bilgiyi anlama, gerektiğinde bilgiyi kullanma ve bağıntılar kurarak bilgi üretmesine olanak sağlayan bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak olmalıdır. Bu becerilerin kazandırıldığı derslerin başında fen dersleri gelmektedir (Kaptan ve Korkmaz, ty.).             Çepni (2006) fen... Continue Reading →

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ

Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla besinlere ihtiyaç duyar. Artan besin gereksinimine bağlı olarak insanlar tarih boyunca, ellerindeki besin kaynaklarını iyileştirme ve alternatif besin kaynakları üretme çabasında olmuşlardır. İnsanların besin bulma şekilleri, ilk çağlardaki avcı – toplama kültüründen bugünkü “biyoteknoloji” uygulamalarına kadar bir dize değişikliği içerir. İlk olarak 1919 yılında Karl Ereky tarafından kullanılan biyoteknoloji teriminin tanımı,... Continue Reading →

HAVA KİRLİLİĞİ

  Yerküreyi saran gaz kütlesine atmosfer adı verilmektedir. Atmosferdeki 150 km’lik hava katmanının sadece beş km’si canlıların yaşamına elverişlidir. Havanın bileşiminde aşağıda verilen gazlar bulunmaktadır ve bu bileşimdeki hava, temiz hava olarak kabul edilmektedir. Azot %78 Oksijen %21 Karbondioksit % .0310 Diğer (Kripton, Ksenon, Argon, Metan, Kükürt dioksit vb.) %.069 Canlılar için yaşamsal öneme sahip... Continue Reading →

ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇEVRE KURULUŞLARI

Bu çalışma ülkemizde ve yurt dışında faaliyet gösteren çevre kuruluşları, çevre bildirgeleri ve çevre sözleşmeleri hakkında bilgi toplamak amacıyla yapılmıştır. Çevre kuruluşları faaliyet merkezine göre ülkemizde ve yurt dışında olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. 1.    Türkiye’deki Çevre Kuruluşlar Ülkemizdeki çevreyi koruma ve geliştirme konusunda en yetkili kurum Çevre ve Orman Bakanlığı’dır.  Tarım ve Köy... Continue Reading →

RED DATA BOOK VE IUCN KIRMIZI LİSTE KATEGORİLERİ

  Red Data Book (Kırmızı Veri Kitabı)             Biyolojik çeşitlilik kaybı kritik düzeyde azalma oranı göstermekte ve birçok türün soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. IUCN Kırmızı Liste ve Ölçütleri, doğadaki tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırmak için kolayca anlaşılabilecek bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu sistemin amacı, farklı türleri tükenme risklerine göre sınıflandırmak için açık ve... Continue Reading →

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

Biyolojik çeşitlilik ya da biyoçeşitlilik, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 2. maddesinde; “Kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası olduğu ekolojik kompleksler de dahil olmak üzere tüm kaynaklarla canlı organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır; türlerin kendi içindeki ve türler arasındaki çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği de buna dahildir.”  Daha basit tanımıyla biyolojik çeşitlilik, belirli bir... Continue Reading →

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑